گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و برق و الکترونیک

درباره گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت در دسته بندی برق و الکترونیک + 897

گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، برق و الکترونیک موضوع مورد نظر را بررسی کرده و نتایج به دست آمده را به صورت شفاف و قابل فهم بیان می‌کند. این نوع گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت، برای افزایش دانش و تحقیقات در زمینه‌های برق و الکترونیک، به کار گرفته می‌شود. برای مشاهده توضیحات کامل گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت 897 به لینک دانلود بروید.

دانلود

گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت دسته بندي : کارآموزی » برق و الکترونیک دانلود گزارش کارآموزی با موضوع طراحی پست ۲۰ کیلو ولت،در قالب doc و در 159 صفحه، قابل ويرايش، شامل:مقدمهمعرفیپست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شدهپست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستمانواع ترانسفورماتورهااهدافتعاریفعنصر پست ۲۰ کیلو ولتیواحد پست ۲۰ کیلو ولتیبانک پست ۲۰ کیلو ولتیتجهیزات پست ۲۰ کیلو ولتوسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولتترمینال های خطولتاژ نامی Unسطح عایقی Uخروجی نامیجریان نامیتلفات پست  ۲۰ کیلو ولتتانژانت زاویه تلفات (tan)حداکثر ولتاژ سیستم Umدمای هوای محیطدمای هوای خنک کنندهدمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولتدمای استاندارد آزمایشطراحی و ساختتوان واحد پست ۲۰ کیلو ولتیاضافه بار قابل قبولحداکثر ولتاژ قابل قبولحداکثر جریان قابل قبولپلاک شناسایی پست 20 کیلو ولتمشخصات کلی پست ۲۰ کیلو ولتتعاریفجریان نامی دائمیآزمایشات معمول (Routine tets)اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچکلیاتپست ۲۰ کیلو ولت نوع خشکپست ۲۰ کیلو ولت نوع روغنیکنترانس هامقدمهمعرفیطراحیتعاریفجریان دائم نامی INجریان هجومی نامیاندوکتانس نامیفاکتور Qجریان هجومی نامیسطح عایقیافزایش دماپلاک شناساییاطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود.آزمایشهاآزمایش های معمولاندازه گیری مقاومت سیم پیچاندازه گیری اندوکتانسآزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزاآزمایش تحمل اضافه ولتاژ القاییتلرانسل هامقدمهمعرفیطراحیتعاریفجریان نامی  با فرکانس سیستم INولتاژ  نامی با فرکانس سیستمجریان نامی با فرکانس تنظیم IAولتاژ نامی  با فرکانس  تنظیم UAفرکانس تنظیم نامی fAاندوکتانس نامی LAفاکتور Q نامی QAجریان  کوتاه مدت نامی IKNمقادیر نامیمقادیر ولتاژ و جریان نامیجریان کوتاه مدت نامیفاکتور Q نامیضعیف ولتاژ و جریانسطح عایقیپلاک شناساییاطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده  شود.آزمایش هااطلاعات کلی در مورد آزمایش های انجام شده، نمونه و خاص در بخش های بعدی آمده است.اندازه گیری اندوکتانسآزمایش تحمل اضافه ولتاژ القاییاندازه گیری فاکتور Qاندازه گیری تلفاتتعیین نحوه افزایش دماتلرانسمقدمهطراحیتعاریفسیم پیچ اصلیولتاژ نامیجریان زمین نامیمقادیر نامیولتاژ نامی سیم پیچ اصلیجریان زمین نامیامپدانس توالی صفر نامیسطح عایقیپلاک شناسایینوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتورآزمایش هاآزمایش های نمونهآزمایش های خاصاندازه گیری امپدانس توالی صفرافزایش درجه حرارت در جریان زمین نامیتعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدتتلرانس هاآزمایشات پست ۲۰ کیلو ولتکلیات آزمایش های پست ۲۰ کیلو ولت به دو نوع زیر می باشندجزئیات آزمایشاتتلفات پست ۲۰ کیلو ولتآزمایش معلولآزمایش نمونهآزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)آزمایشات ولتاژبرای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتیبرای بانک های پست ۲۰ کیلو ولتیآزمایش یونیزاسیون پست ۲۰ کیلو ولت (آزمایش نمونه)سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست ۲۰ کیلو ولت و زمینمقدمهمعرفیتعاریفولتاژ نامیجریان نامیمحدوده تنظیمسیم پیچ کمکیسیم پیچ ثانویهولتاژ نامیجریان نامیمحدوده تنظیمافزایش درجه حرارت سیم پیچسطح عایقیپلاک شناساییآزمایشهاآزمایشهای نمونهآزمایش های خاصاندازه گیری ولتاژ بی باریآزمایش افزایش درجه حرارتآزمایشهای دی الکتریکبرای عایق غیریکنواختتلرانسهامقدمهمعرفیحالات مطالعه شده‌ی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستمایجاد سیستمانتخاب روش‌ های گوناگون تفسیر خطای پستداده‌های تحلیل گاز محلول در روغن (خطای پست) برای کاربرتست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتورتشخیص خطاهای ترانسفورماتورروش نسبیت چهارگانه‌ راجر دسته بندی: کارآموزی » برق و الکترونیک تعداد مشاهده: 11050 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 159 حجم فایل:331 کیلوبایت   35,000   در قالب doc و در 159 صفحه، قابل ويرايش. گزارش کارآموزی پست برقگزارش کارآموزی پست برق 63 کیلو ولتگزارش کارآموزی پست برق فوق توزیعدانلود گزارش کارآموزی پست برقگزارش کارآموزی طراحی پست برقدانلود گزارش کارآموزی طراحی پست برقگزارش کارآموزی پست برق 20 کیلو ولتگزارش کارآموزی برق

توضیحات مختصر و مفید درباره گزارش کارآموزی طراحی پست ۲۰ کیلو ولت

کارآموزی » برق و الکترونیک تعداد مشاهده: 11050 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 159 حجم فایل:331 کیلوبایت

دانلود گزارش کارآموزی پست برق|دانلود گزارش کارآموزی طراحی پست برق|گزارش کارآموزی برق|گزارش کارآموزی پست برق|گزارش کارآموزی پست برق 20 کیلو ولت|گزارش کارآموزی پست برق 63 کیلو ولت|گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع|گزارش کارآموزی طراحی پست برق
منتشر شده در
 • تحقیق Object Pascal هدف پاسکال و سایر
 • درباره تحقیق Object Pascal هدف پاسکال در دسته بندی سایر + 56433 تحقیق Object Pascal هدف پاسکال یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، سایر موضوع مورد نظر را بررسی کرده و…

 • نمونه سوال درس آشنایی با شیوه های خود اشتغالی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور و نمونه سوال
 • درباره نمونه سوال درس آشنایی با شیوه های خود اشتغالی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور در دسته بندی نمونه سوال + 48147 نمونه سوال درس آشنایی با شیوه های خود اشتغالی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور یک عنوان…

 • پاورپوینت فقر آهن در بارداری و پرستاری
 • درباره پاورپوینت فقر آهن در بارداری در دسته بندی پرستاری + 103893 پاورپوینت فقر آهن در بارداری یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، پرستاری موضوع مورد نظر را بررسی کرده و…

 • پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز و مهندسی معماری
 • درباره پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز در دسته بندی مهندسی معماری + 12309 پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، مهندسی معماری موضوع مورد نظر…

 • پاورپوینت درس جغرافيای اقتصادی ايران 1 و جغرافیا
 • درباره پاورپوینت درس جغرافيای اقتصادی ايران 1 در دسته بندی جغرافیا + 120851 پاورپوینت درس جغرافيای اقتصادی ايران 1 یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، جغرافیا موضوع مورد نظر را بررسی…

 • تحقیق نگاهی به تاریخچه بافت پارچه در ایران و مهندسی نساجی
 • درباره تحقیق نگاهی به تاریخچه بافت پارچه در ایران در دسته بندی مهندسی نساجی + 22077 تحقیق نگاهی به تاریخچه بافت پارچه در ایران یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، مهندسی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *